Nytt projekt för fossilfri och effektiv logistiklösning i Göteborg

Genom att samordna sina leveranser beräknar medverkande aktörer att kunna optimera fordonsanvändning och minska antalet anlöp med sammanlagt 30 procent. Foto: Balder

Ett konsortium med aktörer längs Evenemangsstråket i Göteborg driver projektet Redig för att demonstrera en fossilfri logistiklösning. Projektet sker i samarbete med Green City Zone och fokuserar på effektiva transportlösningar i området. 

Evenemangsstråket i Göteborg, från Korsvägen till Ullevi, genomgår stora förändringar med en ny arena och centralbad som ersätter Scandinavium och Valhallabadet. Planeringen av logistikhubben Link40 och Green City Zone pågår samtidigt, där Evenemangsstråket fungerar som testarena för utsläppsfria trafiklösningar.

Projektet är en nyckelfaktor i övergången till fossilfri logistik och kräver samverkan mellan olika aktörer samt anpassning av regelverk och infrastruktur. Initiativtagarna till logistikhubben Link40 är även deltagare i projektet.

–  Med Link40 vill vi bidra till regionens gröna omställning och genom samverkan i projektet REDIG tar vi ett viktigt steg framåt. Vi får positiv respons från näringslivet, är redo att ta nästa steg och hoppas inom kort att få en antagen detaljplan för att kunna förverkliga hubben, säger Jacob Torell, vd för Next Step Group.

– Initiativet och intresset från aktörerna längs evenemangsstråket visar att det finns ett brett behov och önskan om mer effektiva och hållbara logistiklösningar i Göteborg. Vi är övertygade om att en logistikhubb som Link40 ligger helt rätt i tiden och hoppas att så snart som möjligt få sätta spaden i marken, säger Erik Selin, vd för Fastighets AB Balder.

Logistikhubben planeras vid Bårhultsmotet i Härryda kommun och målet är att byggstarta 2025 för att möta regionens behov.