Rekordhög garantigivning för Exportkreditnämnden

Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN. Foto: Exportkreditnämnden

Under 2023 uppgick EKN:s garantigivning till 95,7 miljarder kronor, den högsta nivån i organisationens 90-åriga historia. Det innebär att garantigivningen har överstigit 60 miljarder kronor fyra år i rad.

– Rekordsiffrorna speglar svenska företags exportframgångar och den betydelse företagens kompetens och teknikutveckling har för världens omställning. Sol- och vindkraft ökar år efter år i EKN:s garantiportfölj. Exportfinansiering är viktigt för den svenska konkurrenskraften, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.

Garantigivningen 2023 dominerades av telekom, transport och försvar. Sverige har en stark position inom telekom och 5G-utbyggnad, med garantier för stora exportaffärer till USA, Asien och Europa. Efterfrågan på svenska fordon och entreprenadutrustning var hög, särskilt i Mellanöstern, med ökad efterfrågan från försvarsindustrin på grund av den osäkra omvärlden. Antalet garantiansökningar från små och medelstora företag minskade på grund av svagare efterfrågan och större restriktivitet hos bankerna.

– Vi vet att det går trögt för många små och medelstora företag att få finansiering - särskilt för unga företag som har stort behov av rörelsefinansiering i sin tillväxtfas. Därför erbjuder EKN sedan ett år tillbaka Exportsprånget, som underlättar för bankerna att ställa upp med lån till företag i tidiga skeden, säger Anna-Karin Jatko.

Skadeutbetalningarna låg på 911 miljoner kronor, med minskade avsättningar för skador på 4,4 miljarder kronor. Minskningen berodde främst på lägre avsättningar för export till Ghana. Resultatet för året var 2 212 miljoner kronor, och EKN har en fortsatt stabil finansiell ställning med kapacitet för nya garantier och eventuellt försämrat skadeläge.

Källa: Exportkreditnämnden