Västerås satsar på att bli landets ledande energicentrum med hållbar logistik

Tomten Amperen 1 på Finnslätten. Bild: Castellum

Kommunstyrelsen har nyligen godkänt etableringen av ett nytt logistikcenter, skapat en ny cirkulationsplats vid Tillbergaleden och beslutat om uppförandet av en ny gata. Denna framstegsriktning är en viktig del av ambitionen att utveckla Finnslätten i Västerås till Sveriges främsta energicentrum.

Castellum, fastighetsförvaltaren, förvärvar tomten Amperen 1 på Finnslätten från Västerås stad. Här kommer AA Logistik att etablera lager och kontor för sina cirka 70 anställda, med ett starkt fokus på hållbar logistik genom användning av elfordon.

Utöver den nya verksamheten blir det även enklare att nå och lämna Finnslätten. Västerås stad kommer att ansvara för att bygga en cirkulationsplats vid Tillbergaleden och en ny gata, Amperegatan. Längs Amperegatan planerar Västerås stad att sälja 44 hektar industrimark i framtiden.

"Denna utveckling utgör en väsentlig del av Finnslättens och Västerås strävan att bli landets ledande energicentrum. Vi noterar en ökande intresse från företag som vill etablera sig här. Därför är det viktigt att säkerställa både godsleveranserna och personalens möjlighet att snabbt och effektivt ta sig till och från arbetet eller runt på Finnslätten", säger Åsa Dalhielm, projektledare på Mark- och exploateringsenheten, Västerås stad.

Källa: Västerås stad