PostNords vd Mathias Krümmel lämnar sin post

Mathias Krümmel tillträdde som chef för PostNord Sverige den 1 januari 2021. Foto: PostNord Sverige

Mathias Krümmel lämnar sin roll som vd för PostNord Sverige och medlem i koncernledningen. Ylva Ekborn, som för närvarande är chef för PostNord Accelerate och vd för PostNord Strålfors, tar över som tillförordnad vd för PostNord Sverige.

Ylva Ekborn har varit en del av bolagets koncernledning sedan 2018. Samtidigt tar Annemarie Gardshol, vd och koncernchef, över rollen som tillförordnad chef för PostNord Accelerate. Lisbet Karlsson, nuvarande landschef för PostNord Strålfors Sverige, blir tillförordnad vd och koncernchef för PostNord Strålfors. Dessa förändringar träder i kraft den 6 december 2023. Mathias Krümmel har varit en del av bolaget sedan 2000 och har innehaft flera ledande befattningar på företaget, senast som vd för PostNord Sverige från 2021.

– Jag har jobbat tillsammans med Mathias i många år och vill tacka honom för hans uppskattade insatser för PostNord. Den strategi vi har lagt fast samt den organisationsförändring som under Mathias ledning genomförts i Sverige, med ett tydligt fokus på affären, har lagt en solid grund för framtida tillväxt och lönsamhet på den svenska marknaden. I vårt samhällsuppdrag ingår den viktiga tjänsten att samla in och dela ut post i hela landet i enlighet med ställda kvalitetsmål. Vi fortsätter att jobba efter vår nordiska strategi och att utveckla verksamheten till förmån för våra kunder i Sverige samt hela Norden, säger Annemarie Gardshol.

En process har inletts för att tillsätta en permanent vd.