Klimatneutrala fartyg kan revolutionera finländsk varvsindustri

Så här ser Meyers första fossilfria kryssningsfartyg ut på ritbordet. Fartyget är en sluten enhet, ett litet samhälle som tar hand om sina egna utsläpp. Bild: Neoleap/Meyer koncernen

Klimatneutrala fartyg står i rampljuset och ger hopp om att bli en betydande exportvara för den finländska sjöfartsindustrin. Inom ett par år planeras de första koncepten för koldioxidneutrala kryssningsfartyg att vara färdiga.

Trots att kryssningstrafiken endast står för mindre än en procent av de totala koldioxidutsläppen, har kryssningsfartygen potential att vara banbrytare inom hållbar sjöfart, tack vare de höga kraven på hållbarhet från de resande.

Koldioxidneutrala och hållbara teknologiska lösningar

Ilkka Rytkölä på Meyers varv i Åbo betonar detta i en intervju med tidningen Hufvudstadsbladet och berättar om projektet Necoleap, ett samarbetsprojekt som fokuserar på att utveckla koldioxidneutrala och hållbara lösningar för kryssningsfartyg.

Forskningen koncentreras på fyra huvudområden: själva fartygen, fartygsbyggandet, smarta teknologier och framtida kunskap.

Meyer Turku har valts att delta i Business Finlands finansieringsprojekt för ledande företag och deras partnerekosystem, med syfte att hjälpa företag att öka sina investeringar inom forskning, utveckling och innovation (RDI) i Finland.

Meyer Turku är involverade i NEcOLEAP-projektet, vilket utvecklar koldioxidneutrala och hållbara teknologiska lösningar för kryssningsfartyg genom ett omfattande partnerskap. Målet är att säkra en miljardorder för varvet i Åbo.

Tillgång till Business Finlands RDI-finansiering är betydande och avgörande för Meyer Turku, eftersom endast innovativt R&D-arbete och kontinuerlig modernisering kan garantera varvets konkurrensmässiga position inom den allt mer konkurrensutsatta marina industrin.

En enda klimatneutral fartygsorder beräknas direkt skapa omkring 12 000 personår, vilket motsvarar cirka 9 500 arbetstillfällen för varvet och dess partners. Ordern kommer också att påverka Meyers nettoomsättning i Åbo med omkring en miljard euro och direkt påverka finska exporten.

Källa: Meyer Koncernen /Hufvudstadsbladet