Eskilstuna kommun startar pilotprojekt med cykeltransporter

Foto: maico amorim/unsplash

MoveByBike Europe meddelade nyligen att Bolaget vunnit direktupphandlingen gällande projektet för cykeltransporter i Eskilstuna kommun. Upphandlingen innebär en utökning för Bolagets verksamhet samt en etablering i Eskilstuna.

Eskilstuna kommun har länge haft stort fokus på hållbarhet och miljöarbete med huvudmålet att vara klimatpositivt 2045 och med delmålet att minska utsläpp av växthusgaser med 80 procent mellan år 2020 och 2030. Som en del av arbetet väljer nu kommunen att påbörja ett pilotprojekt med cykeltransporter där MoveByBike blir ansiktet utåt. Syftet är att finna nya lösningar för intern logistik och därigenom bidrar till klimatarbetet med minskade utsläpp. Detta innebär att företaget kommer föra statistik över bland annat cyklade kilometer och rutterna cyklarna tar.  Detta kommer ge kommunen en tydlig bild över cykeltransportens effektivitet och vilka möjligheter som faktiskt finns när nytänkande logistik införs.

Pilotprojektet pågår under tre månader, med start i september, och har ett värde på 700 000 kr. Projektet innebär att företaget under perioden kommer öppna en filial i Eskilstuna med cyklar och personal som levererar och hämtar upp gods fem dagar i veckan.

”Eskilstuna kommun har höga miljö- och klimatmål och det känns bra och spännande att Omlastningscentralen nu kan bistå ytterligare i arbetet med att nå dessa. Vi har länge haft ambitionen att testa vissa av våra transporter via cykel och nu kan vi äntligen köra i gång. Det kommer bidra till en bättre miljö men också säkrare vägar med färre tunga transporter”, säger Jonathan Vallejo Caicedo, enhetschef på kommunens distributionscentral Omlastningscentralen. 

”Vi vet av erfarenhet att resultatet kommer visa på cykelns överlägsenhet vad gäller effektivitet och ruttplanering. Miljövinsterna är givetvis enorma och vi hoppas att fler kommuner vågar ta efter Eskilstunas initiativ och utmana traditionell logistik. Att bryta ny mark, i ny kommun är en del av MoveByBikes framtidsplan och vi ser fram emot att påbörja projektet”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.