Finska Lapplands första tankstation för gas börjar byggas

Nästan 100 procent av den gas som bolaget säljer inom fordonssegmentet i Finland är biogas. Foto: Gasum

Gasum har börjat bygga en ny tankstation för gas i Keminmaa i norra Finland. Det kommer att ta ungefär sex månader att bygga stationen och den förväntas vara i drift i slutet av året.

Stationen i Keminmaa är den första tankstationen för gas i finska Lappland, energibolagets nordligaste tankstation och den nordligaste tankstationen för flytande biogas, LBG, i Europa. Bolaget öppnade nyligen sin nuvarande nordligaste station i Luleå.

Stationen i Keminmaa har både flytande och komprimerad biogas både för tung trafik och personbilar. Stationen ligger i det nya industriområdet Rajakangas som håller på att byggas längs vägen Uleåborg–Torneå, precis i närheten av Rovaniemi-korsningen.

Stationens strategiska läge innebär att fordon både i Rovaniemi och Torneå och vidare till Sverige kan dra nytta av den. Stationen i Keminmaa har fått stödfinansiering från EU:s finansieringsinstrumentet Fonden för ett sammanlänkat Europa. 

Med sikte på expansion längre norrut
När tankstationen i Keminmaa är klar kommer den för tillfället att vara bolagets nordligaste, men målet är att ytterligare förbättra tillgängligheten av gas i Lappland.

”Gasum vill utöka sitt nät av tankstationer längre norrut och möjliggöra biogastransporter och att köra med gasfordon i Lappland. Stationen i Keminmaa betjänar de nordliga huvudlederna och gör det möjligt för allt fler logistikföretag att övergå till biogastransporter”, säger Juho Kurra, Head of Business, Traffic Finland på Gasum.

Biogasens livscykelutsläpp av koldioxid är i genomsnitt 90 procent lägre än för konventionella fossila bränslen. Det är också är ett kostnadseffektivt bränsle för tunga fordon och ett effektivt sätt för transportföretag att minska utsläppen redan idag. Logistik- och transportföretagen spelar en viktig roll när det gäller att minska utsläppen från vägtrafiken i Finland.