Tågresenärer till Danmark får ny förseningsersättning

Fotograf Lars Darberg

Från den 1 juni kommer ersättningen vid försening vara samma oavsett vart kunden reser med Öresundstågen i Danmark. För resor mellan Skåne och Danmark gäller idag olika regelverk beroende på hur långt i Danmark kunden reser.

För resor från Skåne till Copenhagen Airport gäller samma regler som i Skåne, det vill säga rätt till ersättning efter 20 minuters försening. Ersättningen kan bestå i prisavdrag eller ersättning för alternativ transport med taxi eller bil.

– Våra regler ska vara enkla att förstå, detta är ett steg för att underlätta för kunden, säger Patrik Engfors, pris- och affärsansvarig på Skånetrafiken.

För resor från Skåne till destinationer längre än Copenhagen Airport gäller EU-förordningen, vilken för närvarande ger ersättning vid försening som överstiger 60 minuter, men ingen ersättning för alternativ transport.

Nya ersättningsregler
En ny förordning träder i kraft inom EU den 7 juni. Enligt denna kommer kunder som åker tåg inom EU som är över 60 minuter försenade ha rätt till ersättning för alternativ transport.

För att förenkla ytterligare för kunderna har kollektivtrafiknämnden den 24 april beslutat att samma regler ska gälla oavsett vart man reser med Öresundstågen i Danmark från och med den 1 juni 2023.

De nya reglerna innebär att ersättning lämnas vid försening över 20 minuter, samt att ersättning även ges för alternativ transport för resor som går längre in i Danmark.

–  Det har inte varit enkelt att hänga med för kunden. Men med detta beslut, så blir det enklare och tydligare. Samma regler gäller, oavsett om du reser i Skåne eller till Danmark, säger Patrik Engfors.

Källa: Skånetrafiken