Nya system har skapat problem för godstransporter via järnvägen

Flera stora banarbeten förväntas vara klara till midsommar, vilket förbättrar förutsättningarna för normalisering av tågtrafiken. Foto: ATP Terminals

Under det senaste året har tågtrafiken i Sverige inneburit stora utmaningar för såväl privatpersoner som godstransportörer till följd av försenade besked och osäkerhet kring tågplaneringen. Inför T23 (tågplanen för år 2023) implementerades ett nytt tågplaneringssystem av Trafikverket, med syfte att förbättra förutsättningarna för att planera och ge plats åt både trafik och banarbeten. Tyvärr har införandet av det nya systemet inte varit utan problem.

De försenade beskeden, i kombination med flera omfattande banarbeten och bristen på tillgängliga ad hoc-tider har skapat betydande utmaningar för tågoperatörerna och deras förmåga att effektivt planera och genomföra godstransporter via järnvägen. Tågspeditören Vänerexpressen, som ansvarar för tjugotvå avgångar i veckan från APM Terminals i Göteborg, vittnar om att planeringen inför T23 blev kraftigt försenad.

”Vi fick vår tidtabell först två veckor innan tågen skulle börja rulla. Denna brist på förutsägbarhet och sena besked har skapat tröghet i systemet, där vi ibland har tvingats ställa in tåg och hitta andra lösningar med betydligt dyrare produktion, säger Per Kristiansson, VD på Vänerexpressen.

Enligt Per Kristiansson, VD för Vänerexpressen, har svårigheten att få ad hoc-tider även gjort dem försiktiga med att ta emot nya kunder. Han understryker dock samtidigt vikten av att modernisera och upprusta järnvägsinfrastrukturen för att möta förväntningarna och efterfrågan på järnvägstransport.

Räknar med merkostnader och miljöbelastning fram till hösten
Även containertransportföretaget Ancotrans, som har dagliga avgångar till och från APM Terminals Gothenburg, upplever liknande utmaningar.

”Tågoperatören har haft svårt att planera för rätt kapacitet och att få extrainsatta tåg med kort varsel. Det leder till att vi tvingas omdirigera en betydande del av våra transporter till lastbil, vilket har resulterat i ökade kostnader och negativ miljöpåverkan”, säger Daniel Karlsson, Branch Manager på Ancotrans.

”Jag vill samtidigt poängtera vikten av APM Terminals flexibla järnvägsoperation, som har mildrat det senaste årets utmaningar”.

Trots de förseningar och svårigheter som har påverkat tågtrafiken under T23, förväntar sig både Vänerexpressen och Ancotrans att situationen kommer att ljusna framåt hösten. Flera stora banarbeten förväntas vara klara till midsommar, vilket förbättrar förutsättningarna för normalisering av tågtrafiken.

”Det är högt tryck på järnvägslösningar och tillsammans med våra partners erbjuder vi en riktigt bra produkt, så vi förväntar oss att volymerna ska hämta sig”, avslutar Daniel Karlsson.