Rekordorder på upp till 1000 elektriska lastbilar

Foto: Volvo

Volvo Lastvagnar har undertecknat en avsiktsförklaring om att sälja tusen elektriska lastbilar fram till 2030 till Holcim, en av världens största leverantörer av byggmaterial. Affären är den största kommersiella ordern hittills för Volvos ellastbilar, och de första etthundratrettio lastbilarna kommer levereras under 2023 och 2024.

Holcim är en global leverantör av byggmaterial såsom cement och betong med huvudkontor i Schweiz. Nu har företaget och dess underleverantörer tecknat avtal med Volvo Lastvagnar om att planera för införandet av tusen eldrivna Volvolastbilar inom företagets olika verksamheter i Europa fram till år 2030.

De första etthundratrettio tunga, eldrivna lastbilarna, av modellen Volvo FH och Volvo FM, kommer att levereras till bland annat Frankrike, Tyskland, Schweiz och Storbritannien under det fjärde kvartalet 2023 och under hela nästa år.

Avtalet är ett resultat av ett bredare samarbete mellan företagen.

"Långsiktigt samarbete och ett starkt engagemang för att verkligen vilja göra skillnad är avgörande för att uppnå stora CO2-minskningar", säger Martin Lundstedt , VD och koncernchef AB Volvo.

"Övergången till nettonollutsläpp kräver djupgående samarbeten genom hela värdekedjan. Vi är glada över att samarbetet för att minska koldioxidutsläppen i vår europeiska verksamhet genom eldrivna fordonsflottor. Därigenom kommer vi närmare vårt mål att 30 procent av våra tunga lastbilar ska ha nollutsläpp år 2030", säger Jan Jenisch, ordförande och VD för Holcim.