APM Terminals Gothenburg inför prioritering för eldrivna lastbilar

APM Terminals Gothenburg vill stötta omställningen mot grönare lastbilstransporter genom att tilldela el-lastbilar prioritering. Foto: APM Terminals

Omställningen mot fossilfria vägtransporter är viktig för att nå Sveriges klimatmål om minskade utsläpp från transportsektorn. Nu är de första eldrivna lastbilarna i drift och som nordens största containerhamn, vill APM Terminals Gothenburg gynna de åkerier som har påbörjat sin resa mot elektrifierade lastbilstransporter genom en ny prioriteringslösning.

Varje dag passerar i genomsnitt 1 000 lastbilsbesök genom portarna till APM Terminals Gothenburg. I dagsläget är endast ett fåtal av lastbilarna eldrivna, en omställning som APM Terminals och partners i godsnavet Göteborg vill främja.

Den nya lösningen, som kommer att implementeras 1 mars, innebär att el-lastbilar ges möjlighet till företräde genom att passera APM Terminals via ett reserverat körfält, samt att de tilldelas prioriterad hantering inne på terminalområdet.

”På APM Terminals är hållbarhet en av grundpelarna och vår egen containerhantering är fossilfri sedan flera år. Många åkerier har nu börjat elektrifiera delar av sin lastbilsflotta, en satsning som vi vill vara med och stötta. Även om vägen till helt fossilfria lastbilstransporter är lång, hoppas vi att det här upplägget kan fungera som en sporre och ett litet steg på vägen”, säger Brian Bitsch, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.

”Vi kommer att utvärdera lösningen löpande och utveckla den utifrån kundbehov och nya tekniska förutsättningar”, avslutar han.