Regeringsbeslut - förändringar för nya stambanor

Foto: Trafikverket

Regeringens beslut om förändringar för nya stambanor mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö innebär bland annat att planeringen av Ostlänken fortsätter, men med större fokus på kostnadsreducerande åtgärder.

Regeringen avser att inte fullfölja utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg och har i sitt beslut den 23 december uttryckt att den fortsatta järnvägsutbyggnaden ska ha fokus på arbetspendling och effektiva godstransporter. Beslutet innebär att planeringen av Ostlänken fortsätter, men med ett större fokus på kostnadsreducerande åtgärder, att sträckan Göteborg-Borås pausas och att sträckan Hässleholm-Lund och planeringen för de mellanliggande sträckorna avbryts. Ostlänken ska byggas som en dubbelspårig järnväg för persontåg mellan Järna och Linköping och blir inte en del av ett sammanhängande system av nya stambanor. Planen är fortfarande att Ostlänken ska stå klar för trafik år 2035.

I samband med beslutet från regeringen fick Trafikverket tre utredningsuppdrag:

  • Uppdrag att utreda hur järnvägen kan utvecklas i Skåne.
  • Uppdrag att utreda hur järnvägen kan utvecklas i stråket Göteborg–Borås.
  • Uppdrag att identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder i genomförandet av Ostlänken.

Arbetet med att genomföra uppdragen har påbörjats och vi kommer att förtydliga den fortsatta processen i takt med att arbetet går framåt.

Källa: Trafikverket