PL Fraktservice i Uddevalla omorganiserar

Peter Friberg, ny vd på Tempcons dotterbolag PL Fraktservice i Uddevalla. Foto: Tempcon

Tempcons dotterbolag PL Fraktservice i Uddevalla omorganiserar och Peter Friberg, mångårig operativ chef i bolaget, kliver in i rollen som vd efter grundaren Peter Lengrell som drar sig tillbaka. Lengrell kommer dock fortsätta sitt engagemang för företaget som ledamot i styrelsen.

PL Fraktservice bedriver linjetrafik mellan Uddevalla och Helsingborg och har ett väl utvecklat distributionsnät över Bohuslän, Dalsland, Värmland och delar av Västergötland. Vi har träffat Friberg för en pratstund om framtid och drivkrafter för PL, Tempcon och transportbranschen i stort.

Du har ju varit med på hela Tempcons resa så här långt, hur ser du på den utveckling som har varit och hur tror du framtiden för koncernen kommer bli?
Det är en spännande resa som vi har fått vara en del av och man måste komma ihåg att det fortfarande är en ung koncern. Jag tycker dock att koncernen har mognat mycket den senaste tiden med ett engagemang hos samtliga inblandade som skapar en trovärdighet för det vi levererar. Det här skapar också en trygghet i våra verksamheter som gör att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet på rätt sätt. Samtidigt har vi fortsatt en del utmaningar då vi har vuxit väldigt snabbt och har en stark tillväxt. Vi behöver fortfarande få rätt plattformar på respektive bolag för en fortsatt positiv utveckling men jag tycker att vi är på rätt väg och ser fram mot kommande år som jag tror kommer bli en spännande tid.

Vilka utmaningar ser du för branschen, koncernen och PL framåt?
Precis som för alla andra så lever vi i en tid med stor osäkerhet som väcker många frågor men som inte har så många svar att ge. Kriget i Ukraina och dess effekter med stigande energipriser, problem med leveranser av fordon och reservdelar som en konsekvens av bristande logistikflöden, skenande bränslepriser och en annalkande lågkonjunktur som innebär att våra transportflöden har stora fluktuationer över tid. Det här är faktorer som vi alla måste hantera i vardagen för att kunna bedriva en bra verksamhet. Sedan har vi ju också den stora bristen på bra chaufförer. Här måste vi jobba långsiktigt med utbildning och praktik för att säkerställa återväxten.

Vad kommer hända nu med PL Fraktservice med Peter Friberg vid rodret?
Jag tror inte att förändringarna kommer bli så stora då jag i min roll som operativ chef tidigare varit inblandad i det mesta här på bolaget. Vi måste sätta en ny säljorganisation då det har varit en del av Lengrells arbetsuppgifter men annars är målsättningen att vi ska fortsätta växa organiskt med våra kunder och plocka in nya kunder som kompletterar våra flöden som vi kör idag. Vi ska nyttja våra certifieringar i det arbetet och på lång sikt ska vi vara den naturliga logistikpartnern för verksamheter som hanterar kyl-, frys- och värmegods i regionen. Sedan ska vi naturligtvis fortsätta att ta hand om vår personal. Den uppbackning och det stöd vi fått från hela personalgruppen under de tuffa åren under pandemin är jag övertygad om att vi aldrig hade fått om medarbetarna inte hade trivts här hos oss på PL Fraktservice.

Källa: Tempcon