Vi har listan över de största trafikhändelserna i Göteborg framöver!

Foto: Trafik Göteborg

Hur kommer Göteborgstrafiken att förändras de närmaste månaderna? Vi har listan över de största trafikhändelserna!

I Göteborg pågår flera stora bygg- och underhållsprojekt – vi har bland annat renoveringen av Tingstadstunneln, byggnationen av Västlänken och byggnationen av Masthuggskajen vid Järntorget.

Med så mycket igång samtidigt är det oundvikligt att Göteborgstrafikanterna påverkas. För att få en bra överblick på vinterns och vårens mest trafikpåverkande arbeten har vi skapat en urvalslista i tidsordning.

Notera att uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.

Körfält stängs på E6 vid Olskroken
Helgerna den 28-29 januari och 4-5 februari fortsätter Västlänkens byggnation av en ny järnvägsbro över E6, som påverkar trafiken på E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet. Helgen den 28-29 januari är endast två körfält öppna söderut och tre körfält öppna norrut. Helgen den 4-5 februari är endast två körfält öppna i varje riktning.

Bilister får räkna med tidvis köer, så de rekommenderas att vara ute i god tid och hålla sig uppdaterad om det aktuella trafikläget i Trafiken.nu-appen.

Enligt planerna ska ett fåtal ytterligare helgavstängningar genomföras under våren.

Påfart i Ånäsmotet stängs under längre tid
Den 1 februari till den 22 december stängs påfarten från Ånäsmotet till E20 mot Stockholm och detta beror på att Olskroken planskildhet ska bygga ett nytt bullerskydd. Fordonstrafiken leds om via von Utfallsgatan och Munkebäcksmotet. Bilister får räkna med köer, då det blir en lång omväg och ökad trafik på mindre gator och i den redan hårt belastade Munkebäcksmotet.

Under samma period stängs också gång- och cykelbanan längs E20 mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet. Cykeltrafiken hänvisas till alternativa cykelvägar i området – skyltar finns på plats för att visa vägen.

bild
Påfart från Ånäsmotet till E20 mot Stockholm stängs. Foto: Påfart från Ånäsmotet till E20 mot Stockholm stängs. Foto: Trafik Göteborg

Korsning ersätts av droppformade rondeller längs Hisingsleden
Preliminärt från slutet av februari försvinner korsningen Hisingsleden-Björlandavägen på grund av bygget av Björlandamotet, som på sikt ska bli en ny planskild trafikplats. Korsningen ersätts av två droppformade rondeller längs Hisingsleden, vilket kommer att skapa köer under rusningstid. Framförallt längs Björlandavägen.

För att underlätta trafiksituationen vid Björlandamotet rekommenderas vissa bilister att välja det nya Kålseredsmotet, som preliminärt öppnar för trafik i mitten av februari. Detta gäller bland annat bilister som kommer från Sörredsvägen och ska vidare till Hisingsleden norrut.

De droppformade rondellerna kvarstår till sensommaren 2023, då trafiksituationen förändras på nytt.

bild
Arbeten längs Hisingsleden. Foto: Trafik Göteborg

Södra Sjöfarten i Centralenområdet stängs
Kring månadsskiftet februari/mars stängs Södra Sjöfarten mellan Operan och Hisingsbron och trafiken leds om via Norra Sjöfarten, som blir dubbelriktad. Dessutom stängs av- och påfarten från och till Götatunneln vid Lilla Bommen. Bilister får räkna med köer, framförallt i rusningstid. Gång- och cykeltrafiken påverkas inte.

Arbetet, som består av förberedelser för stadsutveckling, sker i etapper med olika trafikpåverkan. Den första etappen beräknas pågå i cirka ett år.

Begränsad framkomlighet i Eriksbergsmotet
I vår startar ombyggnationen av Eriksbergsmotet för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Lundbyleden. En del av arbetet handlar om att bygga en ny rondell i Eriksbergsmotet som ska ersätta korsningen Lundbyleden-Inlandsgatan, som så småningom stängs.

Under arbetets gång råder begränsad framkomlighet för fordonstrafiken i perioder.

Tunnelbyte i Tingstadstunneln
Den 4-6 mars planerar Trafikverket att flytta renoveringen av Tingstadstunneln från det ena tunnelröret till det andra. Under helgen kommer trafiken genom tunneln att behöva stängas av vid någon period.

Renoveringen av Tingstadstunneln har pågått sedan våren 2022 och innebär att det ena tunnelröret är stängt och trafiken går dubbelriktad i det andra med ett körfält öppet i varje riktning.

bild
Renoveringen av Tingstadstunneln. Foto: Trafik Göteborg

Inställd tågtrafik
Under påsk, valborg och Kristi Himmelsfärd påverkas tågtrafiken på flera sträckor på grund av banarbete vid Olskroken planskildhet. I korta drag handlar det om inställda tåg mellan Göteborgs Central och Gamlestaden/Partille/Ytterby. Resenärer uppmanas att kolla med sitt tågbolag om detaljer för sin resa.

Pågående arbeten
Redan idag pågår trafikpåverkande arbeten på vissa platser i Göteborg med omnejd.
Här är ett urval:

– Renoveringen av Tingstadstunneln startade våren 2022 och pågår fram till hösten 2023. Under den här perioden råder begränsad framkomlighet i och kring tunneln, då endast ett körfält är öppet i varje riktning för E6-trafiken. All annan trafik leds om via Marieholmstunneln.

– Längs Hisingsleden pågår flera arbeten – dels håller man på att bredda sträckan Vädermotet-Björlandavägen, dels bygger man tre nya planskilda trafikplatser. Trafiken påverkas främst genom smalare körfält och sänkt hastighet. Dessutom är gång- och cykelbanan längs Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg stängd fram till den 1 maj 2023. Omledning sker via Biskopsgården.

– Bygget av Masthuggskajen påverkar trafiken kring Järntorget. Bland annat är Masthamnsbron, som ligger utmed älven mellan Stenpiren och Danmarksterminalen, stängd för all trafik åtminstone fram till sommaren 2025.

– Västlänken-byggnationen begränsar framkomligheten på flera håll i Göteborg. Längs E6 byggs en ny järnvägsbro mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet som påverkar E6-trafiken i perioder. Vid Korsvägen sker korta sprängstopp vardagar och i centrum är Nils Ericsonsgatan stängd för genomfartstrafik söderut och Bergslagsgatan stängd i båda riktningar.

bild
Västlänken bygger ny järnvägsbro över E6. Foto: Trafik Göteborg