Panattoni firar sitt första år i Sverige

Panattoni tillför 180 000 kvadratmeter till logistikmarknaden. Foto: Panattoni

Idag firar Panattoni ett år i Sverige. Världens största utvecklare av logistikfastigheter fick en flygande start på den svenska marknaden och kan se tillbaka på ett intensivt år och samtidigt blicka framåt mot nya stora affärer.

– Vi har nya projekt i pipeline med en samlad volym kring 430 000 kvadratmeter, säger vd Fredrik Jagersjö Rosell.

Panattonis första år i Sverige kan summeras så här:

  • Helt ny organisation på plats som vuxit från tre till elva anställda
  • Etablering av huvudkontor i Göteborg med flera kontor på strategiska platser i landet
  • Rekordstort markförvärv på 3,1 miljarder kronor från Kilenkrysset
  • Byggstart för 180 000 kvm modern spekulativ lageryta i Mälardalen
  • Fem beviljade bygglov i Enköping, två hus i Strängnäs respektive Rosersberg
  • Entreprenadavtal på 1,3 miljarder kronor med YLAB

I Sverige är Panattoni ännu ganska okända, inte minst i förhållande till vår ställning som världens största logistikfastighetsutvecklare. Affärsmodellen är spekulativ, vilket innebär att vi köper mark och bygger utan att invänta någon tilltänkt hyresgäst. På så vis kan vi i högt tempo tillföra vakanta moderna anläggningar till marknaden.

– Att bygga på spekulation är inte unikt. Men det unika för oss är att vi bygger i väldigt stor skala. Nu tillför vi 180 000 kvadratmeter på ett bräde till marknaden. Det har ingen gjort tidigare. Och vi kommer inte att stanna där, förklarar Fredrik Jagersjö Rosell.

Under det gångna året har Panattoni fokuserat på den gyllene triangeln Stockholm-Göteborg-Malmö, men vi tittar på varje intressant case oavsett var det ligger. På sikt räknar Panattoni med att generera ett stort antal arbetstillfällen på många orter i Sverige.

– Vår ambition är att varje år bygga omkring tio hus på sammanlagt cirka 250 000 kvadratmeter. Panattoni har kommit till Sverige för att kunderna vill se oss här. Vi märker att säljare av mark gillar idén att vi bygger först och så kommer hyresgästerna därefter. Dessutom skapar vi värde för deras eventuellt ytterligare mark, säger Fredrik Jagersjö Rosell.