Sensys Gatso levererar trafiksäkerhetsutrustning till Trafikverket

Sensys Gatso levererar trafiksäkerhetsutrustning värd cirka 850 miljoner kronor till Trafikverket. Foto: Sensys Gatso

Sensys Gatso Group meddelar genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Sweden att ett kontrakt har signerats för upphandlingen med Trafikverket. Det uppskattade kontraktsvärdet över en 12-årsperiod är värt upp till 850 miljoner kronor, och Sensys Gatso förväntar sig att leverera trafiksäkerhetsutrustning och TRaaS-tjänster för cirka 400 miljoner kronor under de första 6 åren. Kontraktet för TRaaS- och underhållstjänster kan förlängas med ytterligare fem år efter de första sex kontraktsåren och de efterföljande sex optionsåren.

Trafikverket kommer årligen fatta beslut om och lägga order på både byten och nyinstallationer av trafiksäkerhetskameror. Leveransen av prototyper beräknas ske under 2023 varefter löpande leveranser beräknas starta under 2024. Under de första sex åren av kontraktet avser Trafikverket att byta ut befintliga kameror och utöka den befintliga installerade basen till en förväntad total omsättning på 400 miljoner kronor inklusive TRaaS-tjänster. Resterande uppskattade 450 miljoner kronor förväntas under optionsfaserna av kontraktet.

– Det visade sig att vi låg långt före våra konkurrenter. Vi vann på vår marknadsledande teknologi och nya mjukvaruplattform. Trafikverket hade höga och väldigt specifika krav när det gäller tekniken. Att vi vunnit detta kontrakt är en kvalitetsstämpel för Sensys Gatso och ett erkännande av vår nya inbäddade mjukvaruplattform FLUX. FLUX är vår senaste avancerade mjukvaruplattform. Den hanterar flera olika typer av vägsensorer som samlar in data om trafiken och trafikförseelser. Mjukvaran ger våra kunder en kostnadseffektiv och framtidssäker lösning, säger Pär Degerman, CTO, Sensys Gatso

– Vi är mycket stolta över att Trafikverket återigen väljer oss och att vi därmed kan bidra till nollvisionen. Det svenska ATK-programmet har bidragit till att Sverige årligen räddar 20-30 liv. Det gör det till ett av de trafiksäkraste länderna i världen. Sensys Gatso är ett globalt bolag och Sverige är vår näst största marknad efter Nordamerika. Sensys Gatso har levererat trafikövervakningssystem i över 70 länder med lösningar för hastighet, rödljus, skolzoner och distraherad körning, säger Jörgen Andersson, General Manager Sweden.

– Detta är den i särklass största affären i branschen. Det uppskattade kontraktsvärdet över en 12-årsperiod på upp till 850 miljoner kronor, inklusive installationer och TRaaS-tjänster. Leverans av trafiksäkerhetsutrustning, TRaaS-tjänster, service och underhåll uppskattas till cirka 400 miljoner kronor under de första sex åren. Det här kontraktet stärker våra finansiella mål. En integrerad del av vår affärsmodell är att stötta våra kunder i det globala arbetet med att uppnå målen för trafiksäkerhet och hållbara städer. Att vi vunnit detta kontrakt har vi våra globala utvecklingsteam i Jönköping, Sverige, och Haarlem, Nederländerna, att tacka för, säger Ivo Mönnink, CEO.