Colliers släpper Logistikrapport 2022

För femte året i rad släpper Colliers sin Logistikrapport. Arkivbild

För femte året i rad släpper Colliers sin Logistikrapport som ger en överblick av marknaden för lager och logistikfastigheter i Sverige. I rapporten, som fått titeln "Stay Cool", är årets specialtema kyllager - en typ av logistikbyggnad som hamnat i fokus till följd av nya konsumtionsmönster samt ny teknik och som slår igenom på bred front både i Sverige och runt om i världen. 

Andra megatrender med bäring på logistik som beskrivs i rapporter är digitalisering och ny teknik, demografi och flyttmönster, geopolitik och regionalisering samt hållbarhetsfrågor. 

Karin Witalis, Head of Research Colliers Sverige kommenterar rapporten: ”Nya konsumtionsmönster, där vi handlar alltmer online och förväntar oss både snabbare och mer flexibla leveranslösningar, ställer oerhört stora krav på logistiken. Med hjälp av nya, innovativa tekniska lösningar för automatiserad varuhantering och optimering av transporterna försöker man på olika sätt att trimma flödena och samtidigt minska sin miljöpåverkan. Logistikbranschen präglas idag av en enorm dynamik och logistikfastigheterna har hamnat i händelsernas centrum. Logistikens uppsving har även påverkat investerarnas syn på fastighetssegmentet. Logistik är ett oerhört spännande segment att verka i idag.” 

Utöver övergripande trender på logistikområdet presenterar rapporten även marknadsinformation i form av hyresnivåer, avkastningskrav och viktiga etableringar på några av de mest attraktiva och dynamiska logistiklägena i Sverige. Rapporten ger även prognoser om den framtida utvecklingen för hyror och avkastningskrav. 

Fastighetsägare och -utvecklare som kunnat möta den nya efterfrågan på moderna, ändamålsenliga logistikbyggnader i attraktiva lägen har haft en väldigt gynnsam situation de senaste åren. Vad kommer att efterfrågas framöver? Finns det risk att marknaden börjar bli mättad och kylas av? Detta är frågor som besvaras i rapporten.