Sjöfartsverket påbörjar upphandlingen av nya isbrytare

Medel för nya isbrytare har anslagits inom ramen för den nationella infrastrukturplanen. Foto: Svensk Sjöfart

Sjöfartsverket har påbörjat upphandlingen av nya isbrytare med en prekvalificeringsfas. Att processen har påbörjats är något som Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar.

– Det är mycket glädjande. Att vi får nya isbrytare på plats är helt avgörande för att säkerställa förutsättningarna för sjöfart i hela Sverige året om. Med hänsyn till de satsningar som svensk industri och svenska rederier nu genomför för att utveckla logistiken riktat mot norra Sverige är en fungerande isbrytning dessutom helt avgörande. Nya isbrytare skapar långsiktiga förutsättningar för Sjöfartsverket att hålla farlederna öppna och hantera en ökande trafik på hamnarna i norr, säger Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart.

– Vår förhoppning är dessutom att den nya regeringen bygger vidare på det goda svensk-finska samarbetet och att de båda länderna beställer isbrytare gemensamt på samma sätt som man gjorde när de befintliga isbrytarna byggdes. Ett sådant samarbete har potentialen att både minska kostnaderna för isbrytarna och dessutom samverkan kring drift och underhåll som också minskar kostnaderna för båda staterna.

Medel för investering i nya isbrytare, har anslagits inom ramen för den nationella infrastrukturplanen, åtgärder som Svensk Sjöfart länge efterfrågat. Nya isbrytare är väsentliga för den svenska importen och exporten och därmed också för svensk industris konkurrenskraft.