Svensk Sjöfart kommenterar artikel i DN om ”Det nya Arktis”

En ökad handel i Arktis kan ge Göteborgs hamn en större marknadsandel. Foto: Göteborgs hamn

DN skriver om den pågående kapplöpningen om ”Det nya Arktis” som pågår i det tysta. Isavsmältningen tros öppna upp farleder som kan förändra världshandeln. Bland annat intervjuades Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart.

– En kortare transportled till Asien skulle vara bra ur ett handelsperspektiv. Det finns ett antal rederier som har gått den här vägen och testat. Men i nuläget känner jag inte till några som planerar att bedriva omfattande trafik över Arktis, säger Anders Hermansson.

Ökad sjöfart till Arktis kan ge Göteborgs hamn central position menar artikelförfattaren.

– Jag ser framför mig att vi kan bli en matarhamn och dubbla eller trippla vår storlek, säger Elvir Dzanic, vd för Göteborgs hamn till tidningen.