Maersk nya fartyg kan bära 17 000 containrar

De sex fartygen med kapacitet på 17 000 TEU ska alla levereras 2025. Foto: Maersk

Maersk har beställt sex oceangående fartyg som drivs med på grön metanol. De sex fartygen med kapacitet på 17 000 TEU ska alla levereras 2025 och kommer att segla under dansk flagg.

De kommer alla som en del av Maersks pågående program för förnyelse av flottan och deras kapacitet kommer att ersätta en lika stor mängd kapacitet som är uttjänt och lämnar Maersks flotta.

När alla 19 beställda fartyg är utplacerade och har ersatt äldre fartyg kommer de att generera årliga CO2-utsläppsbesparingar på cirka 2,3 miljoner ton. Maersk upprepar vidare sin strategi att bibehålla en flottkapacitet på maximalt 4,3 miljoner TEU.

De sex fartygen har en nominell kapacitet på cirka 17 000 containrar ock som ska levereras 2025.