Serafim Fastigheter förvärvar i Södertälje

Serafim fastigheter tillträder två fastigheter i Södertälje. Foto: Serafim

Serafim fastigheter har förvärvat och tillträtt två fastigheter i Södertälje, Råteglet 3 och 5. Förvärvet omfattar 5 500 kvadratmeter mark med total uthyrningsbar lokalyta på cirka 1 800 kvadratmeter.  Fastigheterna ligger i ett attraktivt kommersiellt område med stor efterfrågan i närheten av Södertälje centrum. Byggnaderna är moderna, väl underhållna och är fullt uthyrda.

– Förvärvet i Södertälje ligger helt i linje med Serafim Fastigheters långsiktiga strategi att skapa stabila kassaflöden från lager- och lättindustrifastigheter i attraktiva lägen inom Stockholms Län, säger Rickard Jacobsson, vd Serafim Fastigheter.