XR Logistik förvärvar industrimark i Mariestad

XR Logistik erbjuder ett brett utbud av transport- och logistiktjänster i Norden. Foto: XR Logistik

XR Logistik avser att förvärva 100 000 kvadratmeter industrimark av Mariestads Kommun. Marken är belägen utmed E20 i Mariestad. XR erbjuds också att förvärva ytterligare 80 000 kvadratmeter mark i direkt anslutning till den nu förvärvade ytan. XR Logistik är redan idag en betydande aktör gällande lagerlogistik i Skaraborg.

– Vi ser en positiv utveckling på marknaden med många förfrågningar, vilket gör att vi väljer att satsa på ytterligare kapacitet för att möta efterfrågan hos våra kunder. Den planerade etableringen kommer ske i ett av regionens bästa lägen i direkt anslutning till E20, säger Christian Helgesson, vd på XR Logistik.

XR Logistik erbjuder ett brett utbud av transport- och logistiktjänster i Norden. Inom området lager- och tredjepartslogistik erbjuds kundanpassade helhetslösningar för industri och handel.