IMI förvärvar Agrippa Solutions

IMI vill göra det möjligt skapa en hållbar och robust logistik. Foto: IMI

IMI, Industri-Matematik International, har utökat sitt erbjudande genom förvärvet av Agrippa Solutions. Agrippa erbjuder mobila lösningar inom avvikelsehantering och kontinuerligt förbättringsarbete för logistikintensiva bolag. Med en kombinerad expertis inom supply chain management kommer IMI och Agrippa tillsammans att skapa mervärde för befintliga såväl som nya kunder.

Under 50 års tid har IMI i nära samarbete med sina kunder utvecklat en rad robusta IT-system för att stötta affärskritiska processer inom lager- och automatiserad orderhantering. Tillskottet av Agrippa Solutions breddar IMIs erbjudande och förmåga att stödja företag inom avvikelsehantering och kontinuerligt förbättringsarbete. Agrippas system erbjuds som en fristående lösning eller integrerat till affärssystem eller lagerhanteringssystem.

Effektiv avvikelsehantering är en växande trend inom logistikvärlden. Agrippa erbjuder en kraftfull mobilapplikation som är välkänd för sitt effektiva användargränssnitt för frontpersonal.

IMIs vd Niklas Rönnbäck är entusiastisk över vad Agrippa kommer att tillföra företaget: "IMIs vision är enkel - vi vill göra det möjligt för företag att bli världsledande inom hållbar och robust logistik. Med Agrippa lägger vi till ytterligare best-of-breed-lösningar för att hjälpa företag på den vägen."

Agrippa Solutions CEO Christian Svendsen kommenterar “Agrippas kvalitetssystem har en viktig rolle å spille for å gjøre forsyningskjedene bærekraftig. IMIs oppkjøp styrker Agrippa Solutions leveransekapasitet og passer inn i vår strategi for internasjonal vekst”.