Stendörren förvärvar lagerfastigheter i Göteborg

Nyförvärven har ett bra läge i Tagene direkt utmed E6 mitt emot IKEA. Foto: Stendörren

Stendörren Fastigheter har via bolag, förvärvat och tillträtt lagerfastigheterna Kärra 72:1, Kärra 72:4 och Kärra 72:19-31 från en privat fastighetsägare. Fastigheterna ligger i Hisings-Kärra och blir Stendörrens tredje förvärv i Göteborgsregionen. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 46,1 miljoner kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 2 919 kvadratmeter.

– Vi är mycket glada att kunna genomföra vårt tredje förvärv i den för bolaget prioriterade Göteborgsregionen. Fastigheten har ett mycket bra läge i Tagene, belägen direkt utmed E6 mitt emot IKEA och Bäckebol och dessutom utvecklingspotential genom tillhörande byggrätter, säger Johan Malmberg, Investerings- och Affärsutvecklingschef för Stendörren.