Stena investerar i världens största hybridfartyg

Brittany Ferries som kommer att chartra fartygen för lång tid och sätta dem i trafik mellan Portsmouth i Storbritannien. Foto: Wärtsilä

Teknologikoncernen Wärtsilä levererar sitt hybridframdrivningssystem till tre nya RoPax-fartyg som för närvarande byggs för Stena RoRo, Europas största färjebolag. Två av färjorna får en batterikapacitet på 11,5 MWh, vilket gör dem till de hittills största hybridfartygen inom marinindustrin. Batterikraften är ungefär dubbelt så stor som den som vanligtvis används för hybridframdrift.

Fartygen har designats och utvecklats av Stena RoRo och Brittany Ferries som kommer att chartra fartygen för lång tid och sätta dem i trafik mellan Portsmouth i Storbritannien och de franska hamnarna St Malo och Caen. Wärtsilä hade redan tidigare fått i uppdrag att leverera ett brett utbud av lösningar för fartygen, så som huvud- och hjälpmotorer, växellådor, propellrar med ställbara blad, bogpropellrar och systemet för bränsleförsörjning, Nacos navigations- och automationssystemet samt ett integrerat system för larm och övervakning. Fartygen kommer att kunna köras på antingen flytande naturgas eller batterier.

Fartygen kommer att utrustas med den senaste generationens energilagringssystem av typen Leclanché – Navius MRS-3 – som har både en storleks- och viktfördel jämfört med motsvarande batterier inom sjöfarten.

– Stena vill vara en föregångare genom att fasa ut fossila bränslen i vår flotta och tillsammans med våra partner påskynda utvecklingen mot en drift med nollutsläpp, säger Per Westling, vd för Stena RoRo.

– Hybriddriften gör att våra fartyg kan vara mycket flexibla när vi anpassar oss till framtida tekniska framsteg, inklusive gröna bränslen, bränsleceller, större batterier och en framdrivning som stöds av sol- eller vindkraft.

– På Brittany Ferries är vi stolta över att kunna ta en ledande position inom hållbar sjöfart och arbeta med våra partner för att införa renare fartyg i de regioner där vi är verksamma, tillägger Christophe Mathieu, vd för Brittany Ferries.

– Hybridtekniken är nästa steg i vårt program för att förnya vår flotta och är en fortsättning på introduktionen av två LNG-drivna fartyg. Från dag ett när fartygen tas i drift kommer hamnar som St Malo i Frankrike och Portsmouth i Storbritannien att dra nytta av dessa renare hybridfartyg. Egenskapen att kunna utnyttja landström kommer att medföra ytterligare fördelar, allt eftersom hamnarna investerar i plug-in-infrastruktur.

– Hybridisering är ett sätt att förverkliga utfasningen av fossila bränslen i den marina industrin. Den här ordern stärker ytterligare Wärtsiläs ledande ställning inom hybridsegmentet. Den rejäla batteristorleken gör det möjligt för fartygen att gå för full effekt och använda både propellrar och alla bogpropellrar för att manövrera utsläppsfritt in och ut ur hamnarna, även i dåligt väder. Den inbyggda lösningen för landström laddar batterierna när fartygen ligger förtöjda, kommenterar Håkan Agnevall, koncernchef för Wärtsilä.

Färjorna byggs på varvet China Merchants Jinling (Weihai) Shipyard och beräknas vara klara för leverans under 2024 och 2025.