Wärtsilä bygger smart marin- och energiforskningscentrum

I kampuset bedrivs forskning och produktutveckling i samarbete med företag, startups och forskare samt med Wärtsiläs samarbetspartners, kunder och leverantörer. Bild: Wärtsilä

Wärtsilä bygger sitt Smart Technology Hub, ett nytt center för forskning, produktutveckling och produktion, innan slutet av år 2020 på Vasklot i Vasa, Finland.

Samtidigt bygger företaget en mångsidig smart marin- och smart energi-vetenskapsplattform under namnet Smart Partner Campus inuti Smart Technology Huben.

Smart Partner Campus söker nu sina första samarbetspartners för att utveckla en verksamhetsmodell och ett kampus som en del av Smart Technology Hub.

”Det här är en modell där vi bjuder in våra samarbetspartners från industrin och den akademiska världen att delta i produktutveckling, forskning och tillverkning tillsammans med Wärtsilä”, säger koncernens verkställande direktör Jaakko Eskola.

Smart Partner Campus är inte endast en inkubator. Tanken är bygga ett nytt ekosystem och en ny verksamhetsmodell där man genom samarbete kan föra fram nya innovationer och produktutvecklingar på marknaden.

”Förutom fysiska innovations- och testningsfaciliteter, -tekniker och -verktyg, erbjuder Wärtsilä sina Smart Partner Campus-samarbetspartners nya affärsmodeller som möjliggör produktifiering av innovationer”, säger Wärtsilä Finlands verkställande direktör Vesa Riihimäki.

”Vi bjuder inte in forskarsamhället, leverantörer och startups att komma på nya idéer till oss – vi bjuder in dem att utveckla idéer tillsammans med oss, och efter det också dela med sig av resultaten.”