Wärtsilä lanserade ny höghastighetsmotor och bogserbåtsdesign

Wärtsiläs senaste generatoraggregatutbud är anpassat för fartyg, ägare och operatörer där effekt-viktförhållande, bränsletyp, effektivitet, säkerhet och miljöpåverkan är viktiga faktorer. Exempel på sådana profiler är bogserbåtar, fiskefartyg, servicefartyg för offshoreverksamhet, mindre färjor och marknaden för hjälpmotorer i handelsfartyg. Foto: Wärtsilä

Teknologikoncernen Wärtsilä introducerade nyligen koncernens första höghastighetsmotor. Samtidigt lanserades en ny bogserbåtsdesign redo för motoren Wärtsilä 14Det var på International Workboat Show i New Orleans i USA som Wärtsilä 14 presenterades; en kompakt höghastighetsmotor som designats enligt kraven för begränsat utrymme, vikt och lägre kapitalkostnad för att uppfylla nuvarande och framtida globala utsläppsbestämmelser, samt för att ge kunderna förbättrad effektivitet, säkerhet och miljömässig hållbarhet.

Den nya motorn främjar Wärtsiläs Smart Marine-vision eftersom varumärket fortsätter att erbjuda kunderna ett allt bredare utbud för att uppfylla specifika driftbehov.

Wärtsilä 14-motorn har designats för att användas med en mängd olika tillämpningar inom sjöfarts- och offshoremarknaderna. Den fungerar både som huvudmotor och generatoraggregat och är idealisk för hybridinstallationer. Den kompakta höghastighetsmotorn finns med 12 eller 16 cylindrar, vilket ger en effekt på 755–1340 kilowatt i mekanisk repulsion och 675–1155 kilowatt elektrisk effektivitet i hjälpmotorkonfiguration och dieselelektrisk konfiguration.

Wärtsilä 14 har utvecklats i nära samarbete med Liebherr, en av de största byggmaskintillverkarna i världen och ledande teknologileverantör för ett antal andra branscher. De första leveranserna av Wärtsilä 14 är planerade till slutet av 2019. Liebherr ansvarar för produktutveckling, klassificering och tillverkning av motorerna. 

Wärtsilä presenterade generatoraggregatet och kompletterar erbjudandet med introduktionen av HYTug 40-designen och -konceptet. Versionen som lanserades av HYTug fick nu en nyligen utvecklad version vid sin sida som är designad för grundare vatten. Hybridpropulsionslösningen består av två Wärtsilä 14-motorer och erbjuder olika flexibla driftegenskaper, bland annat ett nollutsläppsläge. HYTug 40 karakteriseras av låga underhålls- och driftkostnader och uppfyller alla globala miljöregler. Vid installation i ett Wärtsilä NOx-reduktionssystem (NOR) uppfylls även IMO Tier III-kraven.