Nu kartläggs Stockholmarnas resvanor

Nytt projekt tar fram en detaljerad bild av Stockholmarnas resvanor. Foto: Nobina

Innovationsprojektet SMART sker i samverkan mellan Kista Science City, SL, trafikoperatörerna Nobina, Keolis och Arriva, forskare från statliga RISE, teleoperatören Tre, samt teknikbolagen Bumbee Labs, Ramboll och Savantic som jobbar med insamling, bearbetning och analys av data.

– Vi undersöker hur olika datakällor kan samlas in, kombineras och användas i syfte att utveckla ett effektivare och mer hållbart trafiksystem, säger Marcus Weiland, AI-specialist och vice vd på Savantic.

Tre busslinjer i Kista, totalt 50 bussar, har försetts med wifi-sensorer som tillsammans med avancerade algoritmer gör det möjligt att säga exakt var tiotusentals resor börjar, och var de slutar. Även gps- och fordonsdata, AI och mobildata används för att kunna visa flödena av fotgängare, cyklister, bilister och kollektivresenärer under dygnet på vissa sträckor och vissa områden.

Hittills har det varit i stort sett okänt hur människor i Stockholm och andra storstäder tar sig mellan olika platser, och i vilka syften dessa resor görs. Syftet med projektet är att utforska hur data kan användas för att få grepp om resvanorna i detalj, så att den metoden sedan kan skalas upp och i förlängningen ge underlag för att göra trafiksystemet effektivare, minska bilköerna och göra staden hållbar.

Mikael Ranhagen, enhetschef för infrastruktur på Regionledningskontoret i Stockholm, ser stor potential framåt:

– Datadriven planering baserad på informationen om resvanor kan även underlägga utbyggnad av cykelställ på rätt platser, delningstjänster och andra verktyg för att påverka resenärer mot ett mer hållbart resande.

Det finns mycket mer att gå in på, bland annat hur en ny, öppen plattform ska skapas för olika aktörer i samhället att använda för att driva utveckling, innovation och fatta bättre datadrivna beslut.