Flest omkomna i flygolyckor på 15 år

Em enskild händelse rubbar statistiken. Foto: Transportstyrelsen

Antalet omkomna inom allmänflyget var under 2021 det högsta på 15 år. Det beror på en enskild olycka med många omkomna. Samtidigt var antalet olyckor bland det minsta på flera år. Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för luftfarten 2021 visar att svensk kommersiell luftfart fortsatt håller en hög säkerhetsnivå, utan omkomna eller allvarligt skadade personer. Emellertid har elva personer omkommit inom allmänflyget under 2021, i olyckor med små svenskregistrerade luftfartyg. Det är det största antalet sedan 2006.

Nio personer omkom i olyckan vid flygning med fallskärmshoppare i Örebro. Under flygning med ett annat privatflyg omkom piloten som enda ombordvarande. En person omkom när en helikopter störtade i en skog.

– De här allvarliga händelserna visar hur viktigt det är att vi fortsätter det säkerhetsarbete som pågår tillsammans med intresseorganisationerna, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har fortsatt att prioritera säkerhetsarbetet vid flygning med fallskärmshoppare efter de två tragiska dödsolyckorna 2019 och 2021, där totalt 18 personer omkom. Arbetet har bland annat bestått i utbildning för hoppare kring massa, balans, lastning och förflyttning i flygplan liksom säkerhetsutbildning för piloter som flyger fallskärmshoppare.

Samtidigt som de omkomna var fler än på länge så var antalet olyckor under 2021 det minsta på senare år, 13 stycken, jämfört med 26 olyckor under 2020. I fem av olyckorna under 2021 skadades sammanlagt sex personer allvarligt.