Internationell färjetrafik återhämtas

Totala antalet passagerare i färjetrafiken ökar med 94 procent. Foto: Trafikanalys

Under årets första kvartal, januari-mars 2022, var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 3,4 miljoner, en ökning med 94 procent jämfört med samma kvartal 2021. Ökningstakten var betydligt snabbare för utrikestrafiken än på Gotlands­färjorna. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

– Vi ser att färjetrafiken till och från utländska hamnar tagit tillbaka en del av passagerarbortfallet som vi såg i början av pandemin. Resandet ligger dock fortfarande cirka 30 procent under nivåerna innan pandemin, första kvartalet 2019. Hamnarnas godshantering påverkades aldrig lika mycket som passagerartrafiken och är ungefär på samma nivåer som innan pandemin, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys.

På grund av säsongsvariationer under året redovisas ökningar och minskningar som förändringar under kvartal 1 2022 jämfört med kvartal 1 2021, och därmed inte med föregående kvartal.

Antal passagerare i utrikes trafik har ökat betydligt mer än i inrikestrafiken, +104 procent ökade utrikes trafik, från 1,5 miljoner till 3,0 miljoner passagerare. Öresundstrafiken bidrog mest till ökningen med 587 000 fler passagerare än 2021. Näst mest bidrog trafiken till och från Finland med 483 000 fler resenärer.

Antal passagerare i inrikes trafik, dvs. främst trafik till och från Gotland, ökade med 36 procent, från 129 000 till 175 000 resenärer. Total mängd lossade och lastade varor i svenska hamnar ökade något, med 3 procent, från 42,3 till 43,7 miljoner ton.