Svenska regionala flygplatser välkomnar utredning

Regeringen utreder hur statens ansvar för svenska flygplatser ska se ut. Foto: Swedavia

Det var vid Svenska regionala flygplatser, SRF årsstämma i Kalmar som infrastrukturminister Tomas Eneroth kom med beskedet att Regeringen avser utse en utredare som ska ta fram förslag för hur statens ansvar för svenska flygplatser ska se ut. Utredaren ska således både se över de statliga såväl som de regionala flygplatserna.

Utredaren ska beakta de effekter som drabbat flygplatserna under pandemin, inkludera slutsatser från parallella utredningar om Bromma och Arlanda men inte minst utredningarna om landets Beredskapsflygplatser. 

SRF upplever att utredaren ska gå till botten med flygplatssystemets strukturella problem, något som SRF uppmärksammat regering och riksdag på under många år. SRF välkomnar att det är ett väldigt brett och omfattande uppdrag och vi kommer vara behjälpliga med underlag och inspel till utredaren.

Såväl Moderaternas förslag som regeringens utredning pekar åt samma håll. SRF upplever att politiken förstår de regionala flygplatsernas betydelse och långsiktigt vill säkerställa tillgänglighet och beredskap för medborgare i hela landet. SRF upplever också att man från politiskt håll förstår att dagens finansiering av flygplatssystemet behöver reformeras.