Ny plan för utveckling av Arlanda flygplats

Planen behöver inkludera en långsiktig plan för Arlandas kapacitet menar Stockholms Handelskammare. Foto: Swedavia

Tomas Eneroth har i tilldelat Peter Norman uppdraget att ta fram en plan för Arlanda flygplats. Stockholms Handelskammare välkomnar beslutet och hoppas på en blocköverskridande överenskommelse om flygplatsens framtida utveckling.

– Det här är ett första viktigt steg för att säkerställa framtidens effektiva rörlighet och tillgänglighet i landet och internationellt. För svensk konkurrenskraft är det viktigt med ett brett stöd som gör processen långsiktigt hållfast, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare har under lång tid efterfrågat en utveckling av Arlanda flygplats i syfte av att stärka huvudstadsregionens förmåga att effektivt hantera framtidens trafikflöden och förbättra förutsättningarna för en elektrifiering av inrikesflyget.

Därför är dagens besked om att Peter Norman får i uppdrag att ta fram en plan för Arlanda positivt. Stockholms Handelskammare hoppas på att planen kommer att kunna inkludera en långsiktig plan för Arlandas kapacitet, men även förslag på hur en utbyggnad kan finansieras.

– Arlandas utveckling är mer omfattande än bara flygplatsen. Därför måste man även se över hur den omkringliggande infrastrukturen ska utvecklas så att vi får effektiva och smarta trafikflöden och goda förutsättningar för kollektivt resande, säger Andreas Hatzigeorgiou.