Hallands Hamnar ökar volymer stålråvara med 85 procent

Stålet är ett ökande segment sedan några år tillbaka. Foto: Hallands Hamnar

Under 2021 ökade godsvolymerna för stålråvara över Hallands Hamnar i Halmstad med cirka 85 procent. Nu växer godsflödet ytterligare när TATA Steel utökar importen via Halmstad med drygt 60,000 ton stålråvara på årsbasis. Detta trots en marknadssituation med extrema svängningar i pris och tillgänglighet.

– När vi tar in volymen via Halmstad skapar vi en logistisk fördel och kommer närmare våra kunder. Det gör att vi kan ge mycket bättre service och dessutom minskar vi klimatavtrycket avsevärt, säger Michael Andersson, vd Tata Steel Distribution Scandinavia.

– Vi gläder oss över ett utökat förtroende från TATA Steel med nya godsvolymer, vilket stärker vår position som en av de ledande importhamnarna av stålråvara i Sverige, säger Emil Vranjancu, marknadschef Hallands Hamnar.

Marknaden för stålråvara har varit oerhört volatil med stora uppgångar och nedgångar avseende pris och tillgänglighet de senaste åren. Pandemin har varit en bidragande orsak, men också bristen på halvledare inom bilindustrin, ett av de viktigaste segmenten för stålindustrin. Ryssland är en stor stålproducent och givet sanktionerna mot Ryssland kommer tillgången på stål återigen att påverkas.

– Vi har klarat oss bra genom pandemin och har kunnat serva våra kunder till 100 procent hela tiden. För oss som är lokala producenter med stålråvara från europeiska stålverk är vi inte beroende av leveranser från den ryska marknaden, förklarar Michael Andersson.