Trots globala störningar så ökar godsvolymerna i Göteborgs hamn

Göteborgs hamn opåverkad av rysslandsbojkott. Foto: Göteborgs hamn

Det globala logistiksystemet är hårt ansatt och fortsatt påverkat av olika typer av störningar. Medan restriktioner lättar i stora delar av världen, drabbas Asien av tunga lockdowns med globala följdeffekter. Rysslands invasion av Ukraina påverkar Europa och övriga världens handel med framför allt energiprodukter. Men i Göteborgs hamn fortsätter volymerna att öka. Det visar hamnens volymsammanställning för det första kvartalet 2022.

Den ryska handeln via Göteborgs hamn är historiskt sett mycket liten – under 2021 utgjorde det rysslandsorienterade godset mindre än 0,5 procent av hamnens hanterade godsmängd. Avsaknaden av ryska fartyg sedan Rysslands invasion av Ukraina har därmed inte inneburit någon negativ påverkan på hamnens volymer under det första kvartalet 2022. I stället har volymerna ökat.

Tillsammans med hamnens terminaloperatörer och de varuägare som använder hamnen har man även kunnat hantera följdeffekterna från pandemins första två år, såväl som den senaste vågen som lett till nedstängningar i bland annat världens största hamn, den i Shanghai.

- I slutändan är Göteborgs hamns ökade godsvolymer ett resultat av exemplarisk hantering i alla led, från det att fartygen anländer i hamnområdet till det att de lämnar. När förhållandena är svåra och fartyg anlöper oregelbundet krävs extraordinära insatser av alla inblandade, både på sjö- och landsidan. Det är summan av dessa insatser vi nu ser svart på vitt, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn.

På containersidan ökade volymerna i Göteborgs hamn för sjätte kvartalet i följd. 212 000 containrar hanterades under det första kvartalet 2022 vilket innebär en ökning med fyra procent. Det är också den högsta totalsiffran för perioden januari-mars sedan 2014.

En nyckelkomponent i en välfungerande hamn är flödet mellan hamn och inland. I Göteborgs hamn transporteras cirka 60 procent av containergodset som går över kaj på järnväg till eller från hamnen. Den höga andelen ger en stor klimatfördel och bidrar även till att rådande chaufförsbrist inte påverkar i Göteborg som i andra hamnar. Tillgången på lastbilschaufförer i Europa har påverkats negativt av pandemin, såväl som av Rysslands invasion av Ukraina.

Under 2021 har flera nya godstågspendlar introducerats i hamnen, samtidigt som befintliga pendlar fått fler avgångar och ökat i volym. Det syns i siffrorna för första kvartalet 2022 då  Godsvolymerna, vilket för perioden är den högsta siffran i hamnens 400-åriga historia.

Hamnens intraeuropeiska rorotrafik – den som tar rullande gods till och från Storbritannien, Danmark, Tyskland och de centraleuropeiska hubbarna Gent och Zeebrugge i Belgien – ökade med fem procent under årets första kvartal då 147 000 roro-enheter lastades eller lossades.

67 000 hanterade bilar under årets första kvartal är en mycket bra siffra historiskt sett men en minskning med sju procent gentemot samma period förra året som var mycket stark.

På passagerarsidan inom färjesegmentet syns en tydlig positiv effekt av lättade reserestriktioner. Passagerarna har börjat hittat tillbaka till färjorna – 185 000 passagerare innebär en ökning med 177 procent, men är ännu inte nära normalläge. Kryssningssäsongen kom i gång tidigare i år än i fjol hamnen, också det tack vare lättade restriktioner. Två anlöp genomfördes under första kvartalet.

Eftersom väldigt små volymer av energiprodukter från Ryssland hanteras i Göteborgs hamn historiskt sett har den totala avsaknaden av rysk produkt inte inneburit något bakslag för hamnens energivolymer. I stället har den hanterade volymen ökat något, från 5 miljoner ton till 5,3 miljoner ton under årets första kvartal – en ökning med fem procent jämfört med förra året.