Botnia Enabler seglar nu under svensk flagg

Botnia Enabler har levererats till sin ägare Wallenius SOL. Foto: Wallenius

Botnia Enabler, världens största isklassade ConRo-fartyg med multi fuel, har nu levererats till sin ägare Wallenius SOL. Det kinesiska varvet CIMC Raffles har nu levererat det första av två rekordfartyg till sin ägare Wallenius SOL. Botnia Enabler seglar under svensk flagg.

– Vi är oerhört glada och stolta över att kunna välkomna Botnia Enabler till vår flotta. Hon är efterlängtad både av oss och våra kunder, säger Ragnar Johansson, Managing Director, Wallenius SOL.

Fartyget är 242 meter långt, 35,2 meter brett och har högsta finsk-svenska isklass för att klara de tuffa vinterförhållandena i Bottniska viken. 

Wallenius SOL kommer att lasta i två kinesiska hamnar innan fartyget vänder hem mot Europa och Bottniska viken. Enligt beräkningarna kommer Botnia Enabler att segla in i Antwerpen, som första europeiska hamn, i slutet av juni. Fartyget kommer sedan att sättas in på sin ordinarie rutt Zeebrugge-Antwerpen-Karleby-Skellefteå-Uleåborg-Kemi-Travemünde. Lastkapaciteten för container på rutten kommer därmed att öka med nästan 300 procent, från 336 TEU till 1000 TEU jämfört med det fartyg som i dag trafikerar rutten. RoRo-kapaciteten ökar med nästan 100 procent.. 

– Det här är ett fartyg kommer att spela en viktig roll för våra kunder, som behöver mer kapacitet, och för oss och vår möjlighet att minska miljö- och klimatavtrycket, säger Ragnar Johansson.

Botnia Enabler är betydligt energieffektivare per transporterad lastvikt än äldre fartyg och kommer enligt IVL:s beräkningar att minska utsläppen  av växthusgaser med 63 procent men även med: kväveoxider (96 procent), svaveloxider (99 procent) och partiklar (99 procent). 

 Systerfartyget Baltic Enabler är beräknad för leverans senare i sommar.