Utvecklar nytt seglande transportfartyg

Oceanbird ska kunna transportera 6000 till 7000 bilar över Atlanten på cirka 12 dagar. Bild: Wallenius

Rederiet Wallenius Marine har designat ett vinddrivet fraktfartyg, ett så kallat "wind Powered Car Carrier", wPCC. Fartyget som döpts till Oceanbird är 200 meter långt och primärt tänkt att användas för att transportera bilar över Atlanten. Partnerna i projektet är Wallenius Marine, KTH Royal Institute of Technology och SSPA.

Idén stöds av Trafikverket som har avsatt 27 miljoner kronor till det treåriga utvecklingsprojektet under 2019-2022. Fartyget drivs med hjälp av fasta segel som gör att fartyget får en höjd på hela 100 meter. "Seglen" är  teleskopiska och går att sänka så att totalhöjden över vattenytan bara blir 50 meter.

Wallenius Marine räknar med att Oceanbird ska kunna transportera 6000-7000 bilar över Atlanten på cirka 12 dagar.