MalmöExpressen 8 invigs

MalmöExpressen 8 är först ut av sex nya stadsbussexpresser i Malmö, som en del av samverkansavtalet mellan Malmö stad, Skånetrafiken och trafikföretaget Nobina. De nya bussarna är rymliga, tysta och helt utsläppsfria. MalmöExpressen är ett stadsbusskoncept i Malmö med hög kapacitet och god framkomlighet. Den nya bussen är den första helt eldrivna 24-metersbussen i Sverige.

– Varje 24-meterbuss frigör närmare 75 bilar från våra gator. Så dessa tysta, hållbara bussar är det bästa valet för att ta sig fram i Malmö, säger Saman Tondnevis, affärsområdeschef Buss på Skånetrafiken.

Den nya linjen har som syfte att på ett bättre sätt binda samman staden genom att göra det enklare att resa mellan de olika stadsdelarna – från Lindängen, via Hermodsdal, till Västra Hamnen. Men till att börja med kommer den inte att ha sin maximala framkomlighet eftersom all infrastruktur inte är färdigbyggd till trafikstarten.

– Detta är en mycket ambitiös satsning på utsläppsfria fordon med hög kapacitet och framkomlighet som kommer att skapa en tystare och renare miljö, något som inte bara kommer alla som reser kollektivt till godo utan även alla Malmöbor, säger Lars Hansson (C), kollektivtrafiknämndens 1:e vice ordförande.

Under hösten kommer fler elbussar att levereras och det innebär att ca 65 procent av Malmös stadstrafik kommer att vara elektrifierad tack vare de 21 nya 24-metersbussarna. Men det stannar inte vid detta utan utbyggnaden nya MalmöExpressen kommer att fortsätta från 2024 till 2029 med ytterligare fem linjer och inte mindre än 94 eldrivna 24-metersbussar.

– Städer världen över tittar på hur hållbara transporter kan bidra till den gröna omställningen och ge ökad livskvalitet. I Malmö pågår större omvandling av trafiken och jag är glad att den första av totalt fem nya MalmöExpresslinjer nu kan tas i bruk för att knyta samman staden samt erbjuda Malmöbor och besökare bättre möjligheter att resa hållbart, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för trafik och service i Malmö.