Stopp för ryska fartyg i Europeiska hamnar

Nu blir ryska fartyg inte välkomna i svenska hamnar. Arkivbild

EU har nu uttalat att ett femte sanktionspaket ska tas fram. I paketet ingår även nya sanktioner om vad som ska gälla för ryska fartyg. Detta är något som Transportföretagen och Sveriges Hamnar har verkat för under lång tid och därför kommenterar.

– Det är bra att EU nu har satt ner foten och tar fram ett sanktionspaket som tydliggör hur vi tillsammans på EU-nivå ska hantera till exempel ryska fartyg. Sveriges hamnar och Transportföretagen har påtalat det för regeringen och välkomnar beskedet, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen och Sveriges Hamnar.

– De ekonomiska sanktioner som EU och Sverige hittills har infört mot Ryssland visar vilken styrka Europas och västvärldens ekonomier har när vi enas. Det är den linje vi har drivit hela tiden. Utgångspunkten måste vara att Sveriges handels- och utrikespolitik ska bedrivas av regeringen och i förlängningen av EU. Nu får vi se vilken tidplan EU har och hur detta påverkar svenska hamnar och transportsektorn, säger Marcus Dahlsten.

De svenska hamnfacken Hamnarbetarförbundet och Transportarbetareförbundet har sedan tidigare vidtagit åtgärder för att stoppa ryska fartyg i svenska hamnar.