Danska Energinet räknar med fler möjliga LNG-terminaler i landet

LNG-fartyg. I Danmark finns inga terminaler för att ta emot LNG som det ser ut idag. Men i själva verket är det inte nödvändigtvis en helt avlägsen tanke. Det uppger klimat-, energi- och försörjningsminister Dan Jørgensen (S) i ett nytt ministersvar. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Pline

Skulle Danmark välja att följa det tyska exemplet och etablera LNG-terminaler finns det i teorin tre möjligheter för detta. Det uppger klimatminister Dan Jørgensen (S) med hänvisning till Energinet.

Som ett led i Tysklands och resten av EU:s ansträngningar att minska beroendet av rysk naturgas har Tysklands förbundskansler Olaf Scholz meddelat att den tyska regeringen planerar att bygga två terminaler för LNG – flytande naturgas.

Utvecklar LNG

Q8 och KC LNG, ett Makeen Energy-företag, utvecklar Danmarks första tankstation för flytande naturgas för lastbilar i Padborg. Projektet syftar till att öka framstegen mot en grönare vägtransportsektor och ses som ett steg mot en CO2-neutral framtid.

I sitt uttalande noterade KC LNG att stationen initialt kommer att tillhandahålla LNG innan fossilfri flytande biogas (LBG) tillsätts.

KC LNG kommer att leverera stationen, som beräknas stå klar 2022, och blir den första i sitt slag i Danmark.

Den nya stationen kommer att placeras vid Q8:s IDS-station i den danska staden Padborg, som ligger precis intill en större motorväg och gränsen till Tyskland.