Widriksson och Rexel utvecklar samarbetet

Avtalet omfattar hämtning av elartiklar från Rexels distributionscentraler, sortering och omlastning på Widrikssons terminal samt lokal distribution. Foto: Widriksson

Elgrossisten Rexel Sverige förnyar och utökar sitt samarbete med Widriksson Logistik för sin distribution av elartiklar och energiteknik i Storstockholm, och numera även i Göteborg. Transporterna körs fossilfritt. Genom det nya avtalet tar Rexel kliv mot ytterligare digitalisering, spårbarhet och service mot slutkunden. Uppdraget är värt närmare 30 miljoner kronor per år och innebär cirka 10 nya arbetstillfällen i Göteborg.

­– Det utökade avtalet ställer högre krav på att vi erbjuder Rexel möjligheten till digital spårbarhet och realtidsuppföljning av transporterna. Detta sker genom vår egna digitala leveransplattform WDDP där även slutkunderna kan följa leveranserna, berättar Johan Nyblom, vd på Widriksson Logistik.

Det ursprungliga avtalet omfattar hämtning av elartiklar från Rexels distributionscentraler, sortering och omlastning på Widrikssons terminal samt lokal distribution till Rexels butiker och slutkunder.

– För oss är det synnerligen viktigt att ge våra kunder bra service hela vägen. Att vi också kan erbjuda fossilfria transporter i Göteborg känns helt i linje med Rexels ambition att bidra till en bättre miljö. Vi har goda erfarenheter av vårt samarbete med Widriksson hittills och nu utökar vi kraven och kommer också att dra större nytta av Widrikssons leveransplattform WDDP, säger Thomas Engman, Transportchef Rexel Sverige