Kuehne+Nagel bistår Ukraina med transporter

Kuehne+Nagel ger gratis logistiktjänster till ledande hjälporganisationer för hjälpleveranser till Ukraina. Foto: Kuehne+Nagel

Kuehne+Nagel utlovar nödhjälp till Ukraina. Detta kommer att tillhandahållas i form av gratis logistiktjänster till ledande hjälporganisationer där Kuehne+Nagel kommer bistå med transport och tillfällig lagring av hjälpleveranser till Ukraina samt Polen, Slovakien, Ungern och Rumänien fram till sommaren.

Denna hjälpinsats kommer att koordineras av Kuehne+Nagels befintliga ”Emergency and Relief Expert Centre” i Köpenhamn och företaget kommer att utnyttja sina befintliga internationella logistiknätverk inom flyg- sjöfrakt och landtransport. Varor kommer även att lagras tillfälligt på koncernens lageranläggningar, inklusive de på Ukrainas västra gräns.

Dessutom kan Kuehne+Nagels medarbetare välja att personligen bidra till koncernens insamlingskampanj "Colleagues for Colleagues" där företaget arbetar tillsammans med den lokala företagsledningen för att säkerställa att alla medel används för att direkt hjälpa de Ukrainska kollegorna.