Stålverkeplaner ökar kraftigt volymerna i Luleå Hamn

Etableringen av H2 Green Steel kan öka volymerna i Luleå Hamn med 80 procent. Foto: Luleå Hamn

H2 Green Steel har valt Boden som plats för etableringen av sitt nya fossilfria stålverk, som planerar vara i produktion redan 2024. Om planerna går i lås väntas investeringen öka volymerna i Luleå Hamn med 80 procent i jämförelse med dagens volymer. Ökningen skulle bland annat bestå av en flerdubblad mängd järnskrot avsedd för återvinning, men också hanteringen av en helt ny typ av gods för Luleå Hamn.

– H2 Green Steel kan förändra Luleå Hamn för alltid. Omställningen till en grönare basindustri går helt i linje med vår egen strävan mot minskat klimatavtryck och etableringen kommer sannolikt driva på och accelerera vår utveckling mot en ännu mer hållbar hamn, säger Henrik Vuorinen, vd Luleå Hamn.

Det är inte bara de kraftigt ökade volymerna som kan påverka Luleå Hamn. H2 Green Steels produktion kommer även bredda hamnens verksamhet, då stora volymer av ett helt nytt godsslag, så kallade stål-coils, ska hanteras. Etableringen kan skapa trafik med typer av fartyg som idag inte trafikerar Luleå Hamn, men också skapa nya möjligheter för ökad automation och autonoma processer i hamnen.

– Tajmingen med stundande projekt Malmporten, som kommer fördjupa farlederna och modernisera hela verksamheten, hade inte kunnat vara bättre. Vi formar just nu framtidens hamn. Vår ambition är att vara en aktiv partner för H2 Green Steel för att tillsammans kunna hitta den mest effektiva och hållbara logistiklösningen från fabrik till kund, säger Henrik Vuorinen.