Verdion och Tritax EuroBox bygger logistikanläggning på 17 832 kvadratmeter i Rosersberg

Verdion och Tritax EuroBox investerar 402 miljoner kronor ilogistikanläggning i Rosersberg norr om Stockholmi. Foto: Verdion

Verdion, europeisk utvecklare av logistikfastigheter, och Tritax EuroBox, investerare i stora, högkvalitativa och hållbara logistik- och industribyggnader över hela Europa, tillkännagav idag att de planerar bygga ännu en logistikanläggning i Rosersberg norr om Stockholm, till ett värde av cirka 402 miljoner kronor.

Den exploaterbara tomten är 27 562 kvadratmeter stor och kommer innefatta en byggnad på sammanlagt 17 832 kvadratmeter på en strategisk plats i Rosersberg, vid E4:an mellan Stockholm och Arlanda flygplats. Bygget förväntas starta i juni 2022, med praktiskt slutförande i maj 2023. Tritax EuroBox kommer att förvärva fastigheterna och finansiera utvecklingen genom forward funding, medan Verdion kommer att utveckla logistikanläggningarna och fungera som kapitalförvaltare efter uthyrning och färdigställande.

Den planerade logistikanläggningen kommer upprättas strax bredvid en logistikpark på 13 181 kvadratmeter, till ett värde av cirka 284 miljoner kronor som Verdion och Tritax Eurobox utvecklar gemensamt, vilket tillkännagavs i september 2021. Detta bygge beräknas påbörjas i februari 2022 och samtal pågår redan med potentiella hyresgäster.

Båda företagen attraheras av det strategiska läget och Rosersbergs betydelse som ett logistiknav som förväntas växa ytterligare under de kommande åren. De har åtagit sig att bygga logistikanläggningar med starka ESG-referenser, med en utvecklingsprocess utformad för att uppnå en certifiering på minst Breeam Very Good-nivå, inklusive en rad energibesparingsinitiativ, samt lösningar för att öka personalens välbefinnande.

Denna investering förstärker vår övergång mot en högre andel värdeskapande anläggningar, genom att investera i utvecklingsmöjligheter tillsammans med etablerade partners. Vi är särskilt glada över att öka vår exponering på logistikmarknaden i Stockholmsområdet, där vi ser en växande efterfrågan från hyresgäster och investerare.  Vi har redan gjort stora framsteg med vår intilliggande logistikpark, för vilken vi fick bygglov i december 2021 och där vi ser fram emot att påbörja bygget inom några veckor. Detta är vårt fjärde off-market-avtal med Verdion, vilket påvisar vårt nära samarbete, där vi tillsammans lyfter fram dessa ESG-ledda, högkvalitativa anläggningar på nyckelplatser med begränsad marktillgång, säger Alina Iorgulescu, Assistant Fund Manager på Tritax EuroBox.

– Med detta avtal i hamn befinner vi oss i en position där vi, under de kommande två åren, kan leverera 30 000 kvadratmeters logistikyta i tre toppmoderna logistikanläggningar i direkt anslutning till E4:an och nära Arlanda flygplats. Flexibilitet, hållbarhet och välbefinnande för personalen kommer att vara viktiga inslag i den nya utvecklingen och sedan förväntar vi oss en betydande efterfrågan från hyresgäster som lockas av detta strategiska läge i ett av landets främsta logistiknav, säger Johan Nihlmark, Head of Business Development för Norden, Verdion.

xxx

Johan Nihlmark är Head of Business Development för Norden på Verdion. Foto: Verdion

Michael Hughes, CEO, Verdion, kommenterar: "Norden är ett viktigt fokusområde för Verdion, med en stark e-handelsledd hyresgästmarknad som driver efterfrågan på nya högklassiga logistikprodukter för urbana miljöer. Storstockholmsregionen är särskilt intressant för oss med sitt snabbt växande invånarantal och viktiga infrastrukturförbättringar. Verdion kommer att fortsätta driva sina olika investerings- och utvecklingsstrategier över hela Norden, inklusive strategiska logistikparker, byggda för att passa och skapa värde till förvärv. I Tritax EuroBox har vi en partner som delar vårt engagemang för dessa marknader och för att leverera enligt ESG-principer. Vi är mycket glada över att återigen samarbete med dem på denna strategiska plats."

Detta blir Tritax 22:a logistikbyggnad sammanlagt och dess tredje i Sverige. För Verdion blir logistikparken den senaste i ett växande antal nordiska projekt, inklusive två stora logistikbyggnader nära Köpenhamn och en anläggning för BMWs nordiska distribution, utanför Malmö. Detta är det fjärde partnerskapet för Verdion och Tritax EuroBox, som 2020 färdigställde en specialiserad matdistributionsanläggning för HAVI nära Hannover i Tyskland.

Verdion utvecklar specialiserade logistikanläggningar för stora e-handels, produktions och tredjepartskunder. Företaget förvärvar strategiskt belägna markområden med utveckling i åtanke och investerar i tillgångar som har potential att skapa mervärde genom teknisk innovation och kompetens inom utveckling. Huvudkontoret ligger i London och företaget har kontor i Düsseldorf, Frankfurt, Göteborg och Köpenhamn. Verdion grundades av Michael Hughes i januari 2010.

Verdion har skapat en europeisk logistikportfölj på 1,7 miljarder euro, bestående av både utvecklingsprojekt och befintliga tillgångar, som innefattar strategiska investeringar i Tyskland, England, Norden, Benelux och Tjeckien. I nuläget pågår utvecklingsprojekt på en sammanlagd yta av 1,5 miljoner kvadratmeter.