Miljardsatsning på Luleå hamn med djupare farleder och stärkt godskapacitet

När projektet är klart kommer Luleå hamn kunna ta emot större, fullt lastade fartyg och frakta tre gånger så mycket jämfört med idag, Foto: Luleå hamn

Nu fattar regeringen beslut om att arbetet med projekt Malmporten kan starta. Det innebär slutgiltigt klartecken för en miljardsatsning på en utbyggd hamn i Luleå med djupare farleder och kraftigt stärkt godskapacitet.

– En tidig julklapp och ett otroligt glädjande besked från regeringen som visar hur viktigt det här är även på nationell nivå. Malmporten är en avgörande satsning för norra Sveriges industrier och samhällsutveckling. Vi kommer vara en helt ny hamn om bara några år, säger Henrik Vuorinen, vd Luleå Hamn.

Planeringen av projekt Malmporten har pågått i flera år och beslutet är väntat. Regeringens besked innebär att Sjöfartsverkets muddringsarbete får klartecken att starta. I projektet ska Luleås hamn och farleder muddras och fördjupas. Dessutom anläggs en ny djuphamn, ny infrastruktur och 75 hektar helt nya landytor för kommande industrisatsningar, lagring och hantering av gods till och från hamnen.

När projektet är klart kommer Luleå hamn kunna ta emot större, fullt lastade fartyg och frakta tre gånger så mycket jämfört med idag, vilket kommer behövas för att möta norra Sveriges industritillväxt. Djupare farleder och hamn kommer även bidra till effektivare sjötransporter med kraftigt minskad miljöpåverkan.

Muddringen och anläggandet av ny djuphamn i Luleå startar 2024. Projektet beräknas vara klart 2027/2028.