Slättö expanderar till Finland

Slättö utvidgar sin verksamhet till Finland. Foto: Slättö

Evolv, Slättös specialiserade logistikplattform, etablerar närvaro i Finland genom bolagets första förvärv utanför Sverige. Fastigheten är strategiskt belägen i Finlands ledande område för logistik och e-handel och kombinerar moderna ytor för last mile-logistik med showroom och handel.

Sedan Slättö grundades 2013 har bolaget framgångsrikt investerat över 20 miljarder kronor i den svenska fastighetsmarknaden. Transaktionen som offentliggörs nu kommer accelerera potentialen inom Evolv och samtidigt utvidga Slättös verksamhet till Finland. Slättö har inlett rekryteringsprocesser för att bygga ett finskt team som ska stötta fortsatt expansion.

Tammisto är exceptionellt väl beläget längs motorvägarna som förbinder städerna i Helsingfors storstadsregion samt Helsinki-Vantaa International Airport. Tillgängligheten tillsammans med den diversifierade hyresgästmixen har skapat det främsta området för last mile-logistik och e-handel i hela regionen. Med en förväntad befolkningsökning på 16 procent fram till 2040 utmärker sig Helsingfors storstadsregion som en av de mest attraktiva i Norden.

Den förvärvade fastigheten, Tammiston Kauppatie 11, är en hybridfastighet med lokaler anpassade för både logistik/lager samt för showroom/handel. Dessa egenskaper gör fastigheten väl lämpad för verksamheter inom omni-channel. Dagens hyresgäster utgörs av Warasto Finland, en fullservice tredjepartslogistikoperatör samt de starka koncepten Stadium Outlet, Lager 157 och Hobby Hall. Fullt uthyrd bedöms fastigheten ha ett driftnetto på över 2 miljoner euro.

Utöver den totala uthyrningsbara ytan på närmare 20 000 kvadratmeter inkluderar fastigheten även över 4 000 kvadratmeter outnyttjade byggrätter där Evolv planerar för utveckling av nya lokaler för last mile-logistik. Affärsplanen omfattar ett flertal gröna initiativ exempelvis energioptimering och solpaneler.

– Den här transaktionen är en viktig milstolpe för Slättö och vår fortsatta tillväxtstrategi. Vi har ett nordiskt mandat i två av våra aktiva fonder och vi har identifierat ett antal ytterligare potentiella affärer i Finland, både inom logistik och bostäder. Vi tar oss an den här möjligheten med stor entusiasm och vi ser fram emot att fortsätta driva tillväxt utanför Sveriges gränser. Vi kommer snart ha ett team av medarbetare på plats i Finland och innan utgången av 2022 förväntar jag mig att vi har förvärvat tillgångar till ett värde av minst 2 miljarder kronor, säger Johan Karlsson, grundare och vd på Slättö.