Skellefteå kommun ökar insatserna för en fossilfri fordonsflotta

Nya riktlinjer begränsar drivmedelsval vid byten av tjänstefordon. Arkivbild

Som ytterligare ett led i arbetet med att alla kommunens tjänstefordon ska vara fossilfria till år 2030 beslutade samhällsbyggnadsnämnden om nya riktlinjer vid måndagens sammanträde.

– Omställningen till en fossilfri fordonsflotta ger oss en möjlighet att minska utsläppen i Skellefteå och vara ett föredöme för kommunens invånare och visar att vi i Skellefteå kommun ligger i framkant när det gäller fossilfria fordon, säger Sara Keisu-Lundh(S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Skellefteå kommun har idag ca 550 personbilar och lätta lastbilar, varav cirka 150 av dessa är fossilfria fordon som drivs av biogas och el. 7 av kommunens 113 tunga fordon är idag fossilfria fordon som drivs av biogas.

Målet är att redan 2025 ska 60 procent av kommunens fordon vara fossilfria för att sen stadigt öka till 100 procent 2030.

– De nya riktlinjerna bidrar till att begränsa alternativa drivmedel vid byten av tjänstefordon. Nu kommer i stället kommunens verksamheter att erbjudas fastställda bilpaket där alla bilar drivs fossilfritt, säger Christer Holmér, chef för transport och & service, Skellefteå kommun.