Randviken förvärvar lagerfastighet i Vaggeryd

Fastigheten Balder 2 i Vaggeryd. Foto: PHL Fastigheter

Randviken Fastigheter har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Balder 2 i Vaggeryd av PHL Fastigheter. Förvärvet görs via bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 37,3 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Förvärvet finansieras genom en apportemission till säljaren om 15 miljoner kronor och till resterande del genom sedvanlig bankfinansiering. Tillträde beräknas ske under det andra kvartalet 2022.

Fastigheten är fullt uthyrd till starka hyresgäster och den uthyrbara arean uppgår till cirka 6 700 kvadratmeter med en total markareal om cirka 18 000 kvadratmeter. Den totala hyresintäkten uppgår till cirka 4,3 miljoner kronor per år.

Beslut om nyemission kommer att fattas av styrelsen i Randviken i samband med tillträdet och sker med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma. Emissionen kommer att riktas till Tosito och Gärahov Holding, vilka är ägarna till PHL Fastigheter.

– Vi är väldigt nöjda med att kunna genomföra ytterligare en off market-affär som har genererats genom vårt breda nätverk i branschen. Vi är dessutom glada att ägarna till fastigheten har tro på oss som bolag och därför väljer att ta en stor del av betalningen i form av Randviken-aktier , säger en företrädere för Randviken.