Slättö avyttrar logistikportfölj i Stockholm, Mälardalen och Norrköping

Fastigheterna har uthyrningsbar area om 41 000 kvadratmeter. Foto: Slättö

Slättö meddelar försäljningen av elva fastigheter genom sin logistik- och lagerplattform Evolv. Fastigheterna, med en sammanlagd uthyrningsbar area om 41 000 kvadratmeter, är belägna i attraktiva lägen med god tillgänglighet för last mile-distribution i Stockholm, Mälardalen och Norrköping. När portföljen nu förvärvas av Swedish Logistic Property erläggs en del av köpeskillingen i aktier, vilket gör Slättö till en minoritetsägare av SLP efter transaktionen.

Transaktionen genomförs genom Slättös logistik- och lagerplattform, Evolv. Efter försäljningen har Evolv drygt 30 fastigheter under förvaltning. Därtill innehåller portföljen projektfastigheter omfattande över 400 000 kvadratmeter befintliga och förväntade framtida byggrätter med ett färdigutvecklat värde om över fem miljarder kronor. Projektfastigheterna inkluderar bland annat Klinga Logistikpark och Herstaberg Logistic Hub i Norrköping.

Fem av de avyttrade fastigheterna har designats och utvecklats av Evolv under de tre senaste åren. Energieffektivisering har varit centralt och flera byggnader har utrustats med solpaneler.

– Vi är stolta över att ha skapat denna portfölj genom förvärv, utveckling och aktiv förvaltning, samt över att nu slutligen genomföra en framgångsrik exit. Vi ser fram emot att följa SLP som minoritetsägare, säger Lars Axelsson, Head of Evolv.