Gothenburg RoRo Terminal ökar volymen med 10 procent tredje kvartalet

Under kvartal tre uppvisar GRT en ökning med 10 procent. Foto: Gothenburg RoRo Terminal

Under tredje kvartalet ser Gothenburg RoRo Terminal en fortsatt ökning i volym. Den totala volymen av antalet hanterade RoRo-enheter har en ökning med hela 10 procent, jämfört med samma period 2020.

Gothenburg RoRo Terminal, GRT, hanterar allt gods som kan rullas på och av ett fartyg samt hanterar effektivt allt sorts specialgods. GRT, tar dagligen emot anlöp från bland annat Storbritannien och de centraleuropeiska hubbarna Gent och Zeebrugge i Belgien. Samtliga marknader visar en positiv utveckling.

– Allt eftersom pandemin börjar plana ut ser vi att det arbete vi gör på terminalen möter behovet av ökade transporter inom RoRo. Våra medarbetare arbetar hårt och effektivt för att möta våra kunders efterfrågan varje dag och varje timme, säger vd Maria Franksen.

Den totala RoRo-volymen, det vill säga antalet hanterade RoRo-enheter och SECU-containers, för GRT under kvartal tre uppvisar en ökning med 10 procent jämfört med samma period 2020. Hanteringen av antalet nya bilar visar på en ökning i kvartal tre med hela 23 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

– Vi ser att vårt arbete och den utveckling som sker på terminalen skapar förutsättningar för att fortsatt möta kundernas krav och efterfrågan idag och i framtiden, avslutar Maria.