Statsministern besöker Luleå Hamn

Bogserbåten Vilja som statsminister Stefan Löfven kommer att åka med under sitt besök på Luleå Hamn. Foto: Henrik Vuorinen

Statsminister Stefan Löfven besöker Luleå Hamn. Bakgrunden är bland annat regeringens miljardsatsning på projekt Malmporten som skapar förutsättningar för att öka Luleå Hamns godskapacitet med 300 procent till 2030.

– Vi bygger en ny hamn för att kunna möta och möjliggöra industrins gröna tillväxt i norr. Här är Malmporten, Sveriges största muddringsprojekt i modern tid, helt avgörande för oss, näringslivet och hela regionens framtid. Många av Norrbottens viktiga varor ska ta sjövägen till världen, säger Henrik Vuorinen, vd på Luleå Hamn.

Vid sitt besök i Luleå Hamn kommer statsminister Stefan Löfven bland annat att bjudas på en tur med hamnens hybriddrivna och isbrytande bogserbåt Vilja för att få ännu bättre inblick i projekt Malmportens genomförande, men även i andra viktiga satsningar som Luleå Hamn står inför.

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid. Fokus och syfte med projektet är att fördjupa farlederna in till Luleå Hamn så att hamnen kan ta emot större, fullt lastade fartyg. Det är en långsiktig insats som ökar hamnens godskapacitet, samtidigt som sjötransporternas bränsleförbrukning, miljöutsläpp och fraktkostnader med upp till 40 procent inom respektive område. Projektet genomförs i samarbete mellan Luleå Hamn, Luleå kommun, Sjöfartsverket och Trafikverket och ryms inom visionen om ett klimatneutralt Sverige 2045.